Huy động sức dân từ khu dân cư

Hải Nhi

Ngày 3/11, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” thôn Phú Trên, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra trong không khí đầm ấm.

Đây là địa phương đầu tiên ở tỉnh Bắc Ninh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết, hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019). Ông Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh dự ngày hội.

Huy động sức dân từ khu dân cư

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến chia sẻ với bà con thôn Phú Trên.

Tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Trên, Nguyễn Huy Bài đã chia sẻ những kết quả triển khai thực hiện 5 nội dung Cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng là một nội dung được khu dân cư xác định rất quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của thôn Phú Trên.

Huy động sức dân từ khu dân cư - 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với các cụ cao tuổi thôn Phú Trên.

Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể đã tín chấp cho 172 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 130 triệu đồng so với năm 2018 từ nguồn của Ngân hàng chính sách xã hội và quỹ của các chi hội. 100% các hộ được vay vốn đã đầu tư, sử dụng đúng mục đích, sản xuất kinh doanh có lãi.

Thôn Phú Trên đã thường xuyên đưa các ứng dụng khoa học vào sản xuất như đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao. Năm 2019 thu thuế đất phi nông nghiệp đạt 100% kế hoạch xã giao, Quỹ Vì người nghèo đạt 134% kế hoạch được giao .

Toàn thôn hiện có 264/272 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Có 264 gia đình 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có 05 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu.Thôn đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa 7 năm liền 2013-2019.

Huy động sức dân từ khu dân cư - 2

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi trao quà cho bà con thôn Phú Trên.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Nhân Chiến cho rằng, hơn 15 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Mục đích của Ngày hội là xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hun đúc sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Từ thôn Phú Trên, ông Nguyễn Nhân Chiến đề nghị, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

“Cần chú trọng, quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân để xây dựng khu dân cư vững mạnh. Muốn huy động sức dân phải từ khu dân cư, giảm nghèo bền vững diễn ra ở khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng và gia đình là ở khu dân cư, đoàn kết dân tộc trước hết là ở khu dân cư”, ông Nguyễn Nhân Chiến khẳng định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất