Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Quang Vinh - Hương Diệp

Ngày 15/8, tại Vĩnh Phúc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường.

Cùng tham dự có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Ngày hội.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu tham dự Ngày hội.

Qua 17 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đảng ủy, UBND xã Tam Phúc đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, các thôn, các trường học trên địa bàn tập trung triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trực quan, mở các đợt ra quân tuyên truyền, thông qua các đợt sinh hoạt các câu lạc bộ; treo băng rôn, khẩu hiệu, viết các tin bài, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Ngày hội.

Lực lượng Công an xã làm nòng cốt, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, đài truyền thanh của xã viết hơn 325 tin bài và tổ chức hoạt động tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phòng ngừa thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tuyên truyền quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật; Tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với các em học sinh, thanh thiếu niên…

Hằng năm, đã có 6/6 thôn dân cư và Công an xã ký giao ước thi đua giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 100% thôn dân cư triển khai các nội dung thực hiện thôn dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trước đây, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay toàn xã có 1229/1270 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 96,8 %; có 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá, đạt 100 %.

Cùng với đó, hằng năm Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các thôn, Tổ liên gia tự quản, qua đó đã biểu dương, khen thưởng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt cuộc vận động ở thôn, khu dân cư.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chứng kiến Lễ Ký kết giao ước thi đua giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chứng kiến Lễ Ký kết giao ước thi đua giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg, lấy Ngày Cách mạng Tháng tám thành công, Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân 19/8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, đề cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là dịp để nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương, khen thưởng, tri ân những tập thể, các nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, qua 17 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã đạt được một số kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các tầng lớp nhân dân đã đề cao cảnh giác cách mạng, đoàn kết bảo vệ cuộc sống bình yên ở từng khu phố; thôn - xóm, buôn -làng, phum - sóc. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, tội phạm từ sớm, từ xa.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09/CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ngày hội.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo các cấp chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phù hợp với từng nơi; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, thật sự thấm nhuần chủ trương của Đảng: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự”, và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải nhận thức sâu sắc hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và cả hệ thống chính trị; lực lượng vũ trang, trong đó Công an là nòng cốt làm tham mưu.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Vĩnh Tường.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Vĩnh Tường.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì lực lượng vũ trang, trong đó Công an giữ vai trò quan trọng, là người tham mưu đắc lực nhất cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Do vậy, phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện phương pháp công tác. Làm sao phải vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, gắn bó máu – thịt với nhân dân, khép mình vào tổ chức để rèn luyện, làm việc theo phương châm: Tận tụy để dân mến/ Trách nhiệm để dân thương/ Kỷ cương để dân trọng/ Năng động để nhân dân được nhờ.

“Phải nắm vững tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, trong mọi tình huống không được để bị động, bất ngờ; không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức kiểu “băng nhóm” xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong xã Tam Phúc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong xã Tam Phúc.

Nhân dịp Ngày hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường, xã Tam Phúc tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, động viên nhau đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ủng hộ và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Tường, xã Tam Phúc sẽ trở thành mô hình tiêu biểu, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội để mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho bà con nhân dân huyện Vĩnh Tường, 1 suất quà cho xã Tam Phúc và 10 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu; trao khen thưởng 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an cũng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp an ninh Tổ quốc cho 7 cá nhân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đi thăm quan mô hình camera an ninh và cùng hòa chung không khí của trận giao hữu bóng chuyền với bà con nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham quan mô hình camera an ninh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham quan mô hình camera an ninh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng hòa chung không khí của trận giao hữu bóng chuyền với bà con nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng hòa chung không khí của trận giao hữu bóng chuyền với bà con nhân dân xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Triển khai đề án xóa nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã tập trung nhiều giải pháp huy động tối đa mọi sự hỗ trợ để làm nhà ở cho hộ nghèo. Cùng với nguồn lực của nhà nước, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nỗ lực của người dân, hàng trăm căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã được xây mới, sửa chữa.

Xem nhiều nhất