Huyện Hạ Lang (Cao Bằng): Hơn 141 tỷ đồng thực hiện các chính sách dân tộc

Quỳnh Anh

Giai đoạn 2015-2020, huyện Hạ Lang được giao 141 tỷ 895 triệu đồng thực hiện các chính sách dân tộc. Trong đó, thực hiện Chương trình 135 trên 136 tỷ, Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất hơn 2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ nguồn vốn trên, huyện triển khai 37 công trình giao thông; 33 công trình cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi nhỏ; 6 công trình cấp điện sinh hoạt; 7 công trình nước sinh hoạt; 8 tỷ 195 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo cho hơn 2.786 hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Hiện nay huyện đã giao vốn cho các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung hỗ trợ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; xây dựng kế hoạch, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và các đối tượng tham gia các dự án giảm nghèo.   

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất