Ia Grai (Gia Lai): Tích cực xây dựng đời sống văn hóa

T.Nhật

Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) chú trọng triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Nhờ vậy, toàn huyện có hơn 70 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu công sở văn hóa; 19.489 gia đình văn hóa; 126 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.

Ông Đỗ Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ia Grai, cho biết UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các tiêu chí: số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), số 8 (thông tin - truyền thông), số 16 (văn hóa) trong bộ tiêu chí về nông thôn mới, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng thời, huyện bố trí nguồn lực đầu tư phát triển, quan tâm giúp người dân tổ chức sản xuất theo hướng chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và thu nhập... Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 3%. Toàn huyện có 6 xã và 19 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

 Cũng theo ông Đông, UBND huyện đã tổ chức phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2024, gắn xây dựng đời sống văn hóa với các phong trào thi đua ở cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

 Còn theo bà Ksor H’Nga - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà thi đấu đa năng và sân vận động trung tâm huyện. Tại 13 xã, thị trấn đã xây dựng được 131 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Toàn huyện có 4 nhà rông văn hóa, 67 nhà rông truyền thống tại các làng. Đồng thời, huyện duy trì 15 câu lạc bộ võ thuật, 11 câu lạc bộ dưỡng sinh, 25 đội văn nghệ quần chúng, 85 đội cồng chiêng ở cơ sở...

Một trong những khu dân cư tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa là làng Nú, xã Ia Khai. Các hộ trong làng luôn thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay, làng có 71% số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, trong đó, tỷ lệ gia đình văn hóa được công nhận 3 năm trở lên đạt 98%. Làng Nú 9 năm liền được huyện công nhận làng văn hóa.                                        

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đoàn kết cùng đón Xuân mới đầm ấm

Đoàn kết cùng đón Xuân mới đầm ấm

Chúc Tết tại tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong người dân sớm vượt qua khó khăn; đoàn kết trong phòng, chống dịch.
Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai

Tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng báo Đại Đoàn Kết bức trướng với dòng chữ: “Phát huy truyền thống 80 năm. Đoàn kết - Bản sắc - ...

Xem nhiều nhất