Khắc phục thủ tục chồng chéo

Thành Luân

Ngày 13/10, UBND TP HCM đã báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của thành phố.

Ông Trần Vĩnh Tuyến- Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, CCHC là một trong những chương trình đột phá trong giai đoạn 2016 - 2020 mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP lần thứ X xác định. Do đó năm 2016 có thể coi là năm đầu thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, ông Tuyến cho biết, dù mới qua 9 tháng thực hiện kế hoạch (Quyết định số 7034/QĐ-UBND) thực hiện công tác CCHC, thế nhưng hệ thống liên thông văn bản điện tử của thành phố đả được triển khai xuống 222 đơn vị quận/huyện, sở ngành của thành phố và đã trao đổi hơn 900.000 văn bản điện tử qua môi trường mạng. Đối với công tác xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến được UBND TP chỉ đạo cung cấp khoảng 1.700 dịch vụ ở mức độ 2; 426 dịch vụ ở mức độ 3 và 58 dịch vụ ở mức độ 4 của danh mục các thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong 9 tháng đầu năm, TP HCM cũng có đánh giá chỉ số cải cách hành chính để chấn chỉnh thái độ của cán bộ, công chức tiếp dân, khắc phục những quy trình thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, loại bỏ. UBND TP đã phân cấp, ủy quyền cho các Sở ngành, quận/huyện cải cách mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với giảm phiền hà, giải quyết nhanh gọn thủ tục cho cá nhân, tổ chức, như đấu thầu, tổ chức biên chế, đất đai, môi trường, xây dựng, đầu tư, lao động, nhất là, việc cải cách đã giúp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. 

Tuy nhiên, dù đạt được một số kết quả tích cực nhưng một số TTHS ở các lĩnh vực vẫn còn chồng chéo, bất cập. Mục tiêu của UBND TP trong công tác CCHC là 3 tháng cuối năm sẽ tập trung vào phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố và triển khai xây dựng xong Đề án “Xây dựng TP HCM thành đô thị thông minh” giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất