Khắc phục tình trạng ‘ngại học, lười học’ lý luận chính trị

H.Vũ

Ngày 8/1, tới dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, năm 2021 các chuyên đề bài giảng của Học viện cần tăng cường các nội dung thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nội dung chương trình các lớp bồi dưỡng chức danh được xây dựng một cách khoa học, tăng cường tính thời sự, phù hợp với điều kiện và tình hình của từng lớp học. Chú ý đổi mới nội dung, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại.

Kiên quyết khắc phục tình trạng “ngại học, lười học” lý luận chính trị, lấy cả học viên và giảng viên làm trung tâm. Đồng thời hoàn thiện, bổ sung, cập nhật giáo trình của tất các hệ lớp bám sát những nội dung mới theo Nghị quyết Đại hội XIII để đưa vào giảng dạy ngay sau Đại hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần bám sát Nghị quyết Đại hội 13 và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương đã ban hành, nhất là các Nghị quyết của Trung ương sẽ ban hành để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước cũng như thực tiễn cách mạng trong bối cảnh mới.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất