Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam: Lan tỏa tinh thần người Mặt trận

Lê Ái - Trung Hiếu

Hôm nay, ngày 18/9, Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức khai mạc. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động giai đoạn 2015-2020 để tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo. Ảnh: Quang Vinh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo. Ảnh: Quang Vinh.

Thi đua yêu nước là tư tưởng nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau chiến thắng Việt Bắc, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân kháng chiến, kiến quốc. Sau đó, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trực tiếp phát động phong trào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo, động viên phong trào thi đua yêu nước trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước trở thành nguồn động lực thúc đẩy toàn dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới của nhân dân ta đi đến thắng lợi.

1. Sau 72 năm, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn truyền đi như một lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào, chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc ra sức thi đua, đóng góp sức người sức của cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và trong hành trình ấy luôn có sứ mệnh của người Mặt trận.

Sứ mệnh gìn giữ và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đã trao cho Mặt trận vai trò và sức mạnh to lớn trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh mà lịch sử 90 năm qua đã minh chứng. Ở giai đoạn hiện nay, Mặt trận tiếp tục là trung tâm đoàn kết, tuyên truyền, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu, lý tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

5 năm qua, MTTQ Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đồng hành là các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; vận động nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Trước bối cảnh nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra Lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể như: Toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19… được các giai tầng xã hội, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn và có hiệu quả thiết thực.

2. Một trong những nét mới của việc tổ chức phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam 5 năm qua là xây dựng các mô hình giải pháp thi đua phù hợp với tình hình thực tế của Mặt trận mỗi cấp.

Ở Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thành lập 16 cụm thi đua (trong đó có 10 cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 6 cụm thi đua các tổ chức thành viên). Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên cơ sở thực tế của từng địa phương cũng tổ chức các cụm thi đua.

Từ những chuyển biến quan trọng, MTTQ Việt Nam đã góp phần to lớn vào việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo thành phong trào thi đua rộng rãi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và ngay cả trong thời điểm khó khăn, trở ngại như đại dịch Covid-19.

Cho tới nay, sau 6 tháng phát đi Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cánh cổng trụ sở Mặt trận từ Trung ương đến các địa phương vẫn tấp nập những dòng người tìm về, mỗi người một tấm lòng gửi đến Mặt trận.

Từ những phong trào thi đua của Mặt trận, ngày càng xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ảnh: Quang Vinh.
Từ những phong trào thi đua của Mặt trận, ngày càng xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ảnh: Quang Vinh.

Từ phong trào ủng hộ phòng chống Covid-19, khắp phố phường cho đến làng quê, hay những vùng sâu, vùng xa còn nhiều gian khó, người với người gần gũi nhau hơn để vượt qua khó khăn chung.

Có những cô thợ may bình dị, cũng tự tay may hàng nghìn chiếc khẩu trang để tặng mọi người; có bà cụ già gần đất xa trời, dành dụm tiền bán rau hàng ngày, tự tay đem số tiền nhỏ nhoi, cùng chục trứng, cân gạo dặn dò cán bộ Mặt trận gửi đến chiến sĩ canh biên giới, tới bác sĩ đang túc trực chữa trị cho bệnh nhân...

Khi hỏi cán bộ Mặt trận về những tấm gương điển hình trong phòng chống dịch, chúng tôi luôn nhận được câu trả lời: “Ra ngõ gặp điển hình”. Đây không phải là một vài tấm gương, mà là vô vàn những điều cảm động. Đây cũng không chỉ là chuyện của riêng một địa phương mà khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng có những hình ảnh xúc động về tinh thần ủng hộ phòng chống dịch bệnh.

Nhờ sự đồng lòng ấy, cho đến nay, đã có hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 thông qua MTTQ Việt Nam các cấp. Một con số ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng hơn 2.200 tỷ đồng chưa phải là con số cuối cùng vì người dân vẫn tìm đến Mặt trận để trao gửi tấm lòng, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Đất nước vững vàng hơn, kiên cường hơn nhờ sự đồng lòng, chung sức ấy. Đó là cơ sở để chúng ta tin vào sức mạnh Việt Nam, để Việt Nam sớm có chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Trong những ngày này, nhiều địa phương, đơn vị trong cả nước đang tổ chức các hoạt động thiết thực để tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020, dự kiến tổ chức vào cuối năm nay. Từ đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được tuyên dương, khen thưởng.

Từ diễn đàn của một số đại hội thi đua, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kêu gọi người dân Việt Nam ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài lan tỏa tinh thần, khí thế của Đại hội Thi đua để xây dựng quê hương, đất nước. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là tích cực cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 , tăng cường đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, dồn nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa tại Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam. Đại hội là dịp để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, từ đó góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

* Khi hỏi cán bộ Mặt trận về những tấm gương điển hình trong phòng chống dịch, chúng tôi luôn nhận được câu trả lời: “Ra ngõ gặp điển hình”. Đây không phải là một vài tấm gương, mà là vô vàn những điều cảm động. Đây cũng không chỉ là chuyện của riêng một địa phương mà khắp nơi trên cả nước, đâu đâu cũng có những hình ảnh xúc động về tinh thần ủng hộ phòng chống dịch bệnh.

Nhờ sự đồng lòng ấy, cho đến nay, đã có hơn 2.200 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 thông qua MTTQ Việt Nam các cấp. Một con số ủng hộ lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng hơn 2.200 tỷ đồng chưa phải là con số cuối cùng vì người dân vẫn tìm đến Mặt trận để trao gửi tấm lòng, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ quyết tâm chiến thắng đại dịch.

* 1.500 đại biểu dự trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025 lần đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu. Đây là những đại biểu ưu tú đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến trong hệ thống và đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất