Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố

Hạnh Nguyên - Bắc Vũ  Ảnh: Quang Vinh

Sáng 4/7, tại TP Vinh (Nghệ An), Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP năm 2018. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành trên cả nước. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị sẽ thảo luận một số nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. 

Nhấn mạnh về một số kết quả kinh tế - xã hội đầu năm 2018, người đứng đầu Mặt trận cho biết, những tháng đầu năm 2018 vừa qua, mặc dù đất nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả đáng mừng (GDP tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước; là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay); kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đặc biệt là việc chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ. 

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 1

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại đạt được kết quả tốt đẹp. Các phong trào thi đua yêu nước đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp; các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” được tổ chức thiết thực, ý nghĩa. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

“Đóng góp chung vào kết quả đó, 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều nơi có các cách làm đổi mới, sáng tạo; nhiều đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã thực sự thể hiện sự tâm huyết, quyết tâm, của người đứng đầu, giúp cho công tác Mặt trận đạt được nhiều kết quả nổi bật, thiết thực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 2

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, MTTQ các cấp đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, điều đó được thể hiện qua một số khía cạnh sau: Thứ nhất, MTTQ các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tế cuộc sống, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, Chương trình, chính sách pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của dân tộc; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04 Hội nghị Trung ương 4, khóa 12; Chỉ thị số 17 ngày 4/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Triển khai và thực hiện kịp thời các chương trình nhiệm vụ của MTTQ năm 2018.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 3

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua nhất là các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân, chăm lo Tết cho người nghèo, các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thứ ba, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tích cực triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Báo cáo của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 14 được các đại biểu Quốc hội, dư luận các tầng lớp nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 4

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cùng các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Công tác giám sát, phản biện, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ nét hơn; đã phối hợp giám sát, xử lý giải quyết đơn thư của một số trường hợp cụ thể.

Thứ tư, tổ chức các hoạt động thiết thực đối với công tác dân tộc, tôn giáo như: nắm tình hình trong đồng bào dân tộc, trong các tôn giáo; tổ chức thăm, tặng quà, gửi Thư chúc mừng nhân Đại lễ Phật đản, Lễ Phục sinh; Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer… góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó các dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Thứ năm, tiếp tục có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Ở Trung ương và địa phương đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực công tác, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp.

Hội nghị Trung ương 7 vừa qua đã ban hành Nghị quyết về chính sách tiền lương trong đó có nhiều điểm mới, khắc phục bất cập về chính sách tiền lương, đáp ứng được mong muốn của các bộ Mặt trận các cấp.

Thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, vừa qua cơ quan Mặt trận Trung ương đã triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, thống nhất bỏ cấp Phòng ở các đơn vị tham mưu và thí điểm tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Ngày 11/7/2018, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ làm việc với Ban TCTW về tình hình triển khai thực hiện NQ18 và NQ39; chuẩn bị sơ kết NQ282 để điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh những thành quả đạt được nêu trên, người đứng đầu Mặt trận cũng nêu ra những mặt còn hạn chế của công tác Mặt trận cũng như những băn khoăn, tâm tư của cán bộ Mặt trận. 

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 5

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo người đứng đầu Mặt trận, Hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung cơ bản chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 9. 

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 6

Quang cảnh Hội nghị.

Vì thế Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung sau:

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2018; Dự thảo

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; Đề cương Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9; Tờ trình về dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).“Đây là các nội dung, quy trình hết sức quan trọng, là tiền đề trong việc triển khai các hoạt động tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các văn bản trình Đại hội các cấp.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo chính trị trình Đại hội các cấp phải xác định được rõ đâu là kết quả cơ bản, thành tích nổi bật; phải đánh giá được mặt được, chưa được, bài học kinh nghiệm; phải chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là khắc phục hạn chế thời gian qua, đề ra Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2019-2024 có điểm gì mới, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Làm thế nào để giai đoạn tới, Mặt trận phải thực sự thể hiện rõ vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động; hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Mặt trận các tỉnh, thành phố - 8

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Các nội dung thảo luận, ý kiến tại Hội nghị sẽ được tổng hợp báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 14 được tổ chức vào ngày mai”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin buồn

Tin buồn

Ông Phạm Việt Khoa (bố vợ anh Vũ Chính - Công tác tại Ban Thư ký Tòa soạn Báo Đại Đoàn Kết) vừa qua đời.
Tin buồn

Tin buồn

Ban Biên tập cùng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Đại Đoàn Kết gửi lời chia buồn sâu sắc đến chị Trần Thị Hà và chị Trần Thị Hiền cùng toàn ...

Xem nhiều nhất