Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 16 khóa IX

Nguyễn Phượng - Tiến Đạt - Quang Vinh

Sáng 15/3, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan,  nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Hội nghị nhằm thảo luận và cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường trực về việc bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Cho ý kiến dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để bàn bạc, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch và thảo luận, góp ý vào Dự thảo lần 1 Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, được sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan hữu quan, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng thời, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

“Đây là niềm vinh dự, niềm vui, niềm tự hào, niềm tin của cấp trên đối với cán bộ trưởng thành từ công tác Mặt trận”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, việc kiện toàn Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đảm bảo cho hoạt động của MTTQ Việt Nam ngày càng tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, nhân dân.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, đến quý IV năm 2024 sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó cấp huyện, cấp tỉnh, cấp xã sẽ Đại hội trong quý II, quý III. Đảng đoàn, Ban Thường trực đã chuẩn bị từ sớm tờ trình ban hành chỉ thị của cấp trên về lãnh đạo và MTTQ Việt Nam các cấp. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị cho ý kiến lần đầu vào Đề án sơ bộ tổ chức Đại hội và khảo sát, tổng kết thực tiễn để làm sâu sắc hơn một số nội dung lý luận, thực tiễn, một số vấn đề đặt ra để đưa vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; nghiên cứu, xem xét có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đại biểu đã thống nhất thông qua Tờ trình cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 để trình tại Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8, khoá IX.

Thêm ảnh vào phần cuối tin là
Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Tờ trình về việc hiệp thương cử các nhân sự.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

 

Góp ý vào nội dung dự thảo Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, cùng với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đề án nên cụ thể hóa thêm một bước về tăng cường và mở rộng vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam bởi muốn tinh thần đoàn kết bền chặt, không còn con đường nào khác là Đảng phải mạnh, Nhà nước phải mạnh và Mặt trận phải mạnh, làm nòng cốt để tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung.

Ông Huỳnh Đảm -  nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Huỳnh Đảm -  nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“MTTQ Việt Nam cần xem xét tham gia, chủ động tham gia và không chỉ dừng lại ở phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn tăng cường, mở rộng MTTQ Việt Nam. Đây là cơ hội để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X”, ông Huỳnh Đảm gợi mở.

Nhấn mạnh không phải chờ tới Đại hội, ngay bây giờ khâu then chốt chính là công tác cán bộ của Đảng đối với Mặt trận, ông Huỳnh Đảm kiến nghị, trong quá trình này nên xác định và bố trí Chủ tịch MTTQ Việt Nam chuyên trách, không phải kiêm nhiệm. Muốn “đúng vai, thuộc bài” thì người đứng đầu phải rõ. Tại Hội nghị, đại biểu tham dự cũng đã thảo luận về nội dung định hướng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội X; nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; phân tích những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thời cơ, thách thức và gợi mở chương trình công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ, đồng thuận cao, Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các cụ, các vị đã dành thời gian đóng góp những ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các dự thảo văn bản do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình. Ban Thường trực sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện Tờ trình của Đoàn Chủ tịch để trình Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 8 khóa IX.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch đã có những góp ý rất thẳng thắn, chân thành nhằm bổ sung, nhấn mạnh thêm nhiều nội dung xác đáng, phù hợp với tình hình thực tế vào dự thảo Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp đầy đủ, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị tiếp tục hoàn thiện Đề án, đồng thời thực hiện đúng nội dung công việc quan trọng tiếp theo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ngổn ngang khu đô thị 87 ha

Ngổn ngang khu đô thị 87 ha

Sau 30 năm triển khai, hạ tầng kỹ thuật tại dự án “Khu đô thị phát triển An Phú” vẫn chưa xong.
Những ‘hạt giống’ nhân lên tình đoàn kết

Những ‘hạt giống’ nhân lên tình đoàn kết

Để xây dựng được những “miền quê đáng sống”, Ủy ban MTTQ và Ủy ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) các cấp ở Hà Tĩnh đã “thắp lửa” cho phong trào xây dựng nông thôn mới ...

Xem nhiều nhất