Khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An khóa 17: Xem xét gần 50 báo cáo và dự thảo Nghị quyết

Điền Bắc

Sáng ngày 11/7, tỉnh Nghệ An đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 4, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An làn này sẽ xem xét 25 báo cáo và 22 dự thảo Nghị quyết về Kinh tế- xã hội và an ninh-quốc phòng.

Đây là kỳ họp giữa năm với nhiều nội đề ra các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 11 đến ngày 13/7/2017.

Theo đó, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét 25 báo cáo và 22 dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong đó đáng quan tâm là Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2016; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai.

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Điều 5, Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020; Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh...

Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian 1 ngày để thảo luận tại tổ và hội trường về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; hoạt động của HĐND tỉnh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đặc biệt, kỳ họp cũng sẽ iến hành phiên chất vấn đối với lãnh đạo 2 ngành Nông nghiệp & PTNT và Lao động, Thương binh và Xã hội. 

Các vấn đề chính bao gồm thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm giải pháp giải quyết một số tồn tại, bất cập trong vấn đề xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất; quản lý, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý; công tác bố trí, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vấn đề giá sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Ngoài ra, kỳ họp sẽ miễn nhiễm và bầu mốt số chức danh của HĐND tỉnh. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/7.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất