Khai mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII

Xuân Hiếu

Ngày26/7, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 3, với sự tham dự của 56/57 đại biểu HĐND tỉnh Bình Định.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu khai mạc kỳ họp. 
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bình Định đã triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân cả nước nói chung và Bình Định nói riêng

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH tại địa phương, đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh Bình Định sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa, đại dịch Covid-19 cùng với thiên tai sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm.

Vì vậy, các vị đại biểu HĐND tỉnh Bình Định cần thể hiện vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, cần tập trung thảo luận, đánh giá kỹ những kết quả đạt được, nhất là những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện mục tiêu kép.

Cần tập trung nghiên cứu, thống nhất đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển KT-XH, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cho cả giai đoạn 5 năm tiếp đến.

Được biết tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả công tác, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bình Định và tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6  tháng cuối năm 2021; tình  hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; quyết định kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2025; giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh Bình Định năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quyết định một số cơ chế, chính sách quan trọng khác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực an sinh xã hội.

Theo đó, các vị đại biểu HĐND tỉnh Bình Định cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp, nhất là phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; trên cơ sở đó, phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch Covid-19, đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng còn lại và cho cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất