Khai mạc ‘Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN – 2020’

M.Phương

Ngày 17/7, Hội nghị thường niên năm 2020 về mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) theo hình thức trực tuyến do Việt Nam chủ trì chính thức khai mạc.

Năm 2020, chủ đề xuyên suốt cho các hoạt động của ASCN là “đô thị thông minh - hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Đô thị thông minh là xu hướng của thời đại, trong đó quản lý phát triển đô thị hiệu quả, khoa học, toàn diện được thực hiện thông qua việc hoàn thiện năng lực ra quyết định dựa trên nền tảng hệ thống dữ liệu liên thông và tăng cường hợp tác, chia sẻ và phối hợp đa ngành đa lĩnh vực.

26 đô thị thành viên của ASCN sẽ xây dựng cho mình kế hoạch hành động của mỗi năm phù hợp với điều kiện địa phương của mỗi quốc gia, bảo đảm phát huy được bản sắc riêng của từng đô thị, từng quốc gia, đóng góp cho bản sắc chung của ASCN.                                  

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất