Khai mạc trưng bày chuyên đề '90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật và hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc” giới thiệu đến công chúng về vai trò, sứ mệnh lịch sử, những thành tựu trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng 15/11, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Ban Tuyên giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề: "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Dự lễ khai mạc có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; các vị nguyên lãnh đạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự lễ khai mạc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự lễ khai mạc.

Trưng bày chuyên đề "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc” gồm 6 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do (1930 - 1945); Đoàn kết toàn dân kháng chiến, kiến quốc (1945 - 1954); Đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975); Đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước (1975 đến nay); Kết trưng bày chuyên đề.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật và hình ảnh tiêu biểu, trưng bày chuyên đề "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc” giới thiệu đến công chúng về vai trò, sứ mệnh lịch sử cũng như những thành tựu trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham quan khu trưng bày chuyên đề.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham quan khu trưng bày chuyên đề.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành một thành tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham quan khu trưng bày chuyên đề.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham quan khu trưng bày chuyên đề.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại biểu khi tham quan khu trưng bày chuyên đề.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với đại biểu khi tham quan khu trưng bày chuyên đề.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan đã cắt băng khai mạc chuyên đề "90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thời gian trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/11/2020 đến ngày 31/12/2020.

Khai mạc trưng bày chuyên đề '90 năm - Ngọn cờ Đại đoàn kết toàn dân tộc' - Ảnh 1
Du khách khá ấn tượng khi tham quan khu trưng bày chuyên đề.
Du khách khá ấn tượng khi tham quan khu trưng bày chuyên đề.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, vun đắp sự hòa thuận, hạnh phúc cho từng gia ...

Xem nhiều nhất