[Infographics] Những hiện tượng thiên văn lý thú trong năm 2020

Ngoài những trận mưa sao băng thường niên, năm 2020 sẽ có nhiều lần siêu Trăng và nguyệt thực nửa tối mà ở Việt Nam có thể quan sát được.

 Theo TTXVN