: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:00:31 29/08/2018

[Infographics] Xác nhận sự tồn tại của nước đóng băng trên Mặt Trăng

Các nhà khoa học lần đầu tiên đã xác nhận sự tồn tại của nước đóng băng trên Mặt Trăng và nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí Proceedings của Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên vào ngày 20/8.