Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng

T.Mai

Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai xây dựng Đền thờ Chi Lăng và công tác lập hồ sơ khoa học khu di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích Quốc gia.

Sau khi kiểm tra thực địa khu vực xây dựng Đền thờ Chi Lăng tại hồ Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; nghe Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, lãnh đạo Sở VHTTDL báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho rằng tiến độ triển khai xây dựng Đền thờ Chi Lăng và công tác lập hồ sơ khoa học khu di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng Đền thờ Chi Lăng và hoàn thiện Hồ sơ khoa học khu di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt theo kế hoạch, Phó Chủ tịch Dương Xuân Huyên yêu cầu Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng, tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học về hồ sơ khoa học (Hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/8)...   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất