Khẳng định tầm quan trọng của xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiến Đạt

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu chủ trì Hội thảo khoa học “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn lịch sử”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, PGS.TS Trần Hậu - nguyên Giám đốc Trung tâm công tác lý luận UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của đoàn kết dân tộc, khắc phục những hạn chế, nên tìm hiểu sâu hơn nội hàm và các nguyên tắc xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong điều kiện nước ta hiện nay.

Theo ông Hậu, mọi điều hay, lẽ phải trên lý thuyết về đoàn kết dân tộc chỉ có ý nghĩa và có sức thuyết phục bởi những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày của mỗi thành viên trong cộng đồng dân tộc. Do vậy, nguyên tắc then chốt trong xây dựng đoàn kết dân tộc là kết hợp lý thuyết với thực hành, nói đi đôi với làm. Tách rời nói và làm tự nó sẽ phủ định ý nghĩa của đoàn kết dân tộc.

“Phải tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của nhân dân với tất cả tinh thần, trách nhiệm, tình cảm cách mạng thương yêu nhân dân, đền ơn đáp nghĩa với dân để đoàn kết toàn dân” - ông Hậu nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ, yêu cầu cấp thiết hiện nay. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện sáng tạo, hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo đã đi sâu vào phân tích các vấn đề cơ bản của đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa đại đoàn kết toàn dân tộc với đoàn kết quốc tế, vai trò của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,… góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về đại đoàn kết toàn dân tộc và thực tiễn việc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong lịch sử để bổ sung, phát triển hệ thống lý luận của MTTQ Việt Nam, qua đó định hướng nội dung hoạt động của Mặt trận trong thời gian sắp tới.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, tạo nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tin tưởng sẽ tiến đến tương lai một cách vững chắc. Trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam đóng vai trò trung tâm, nòng cốt trong việc vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước, cùng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, cần có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết một lòng của mỗi người dân Việt Nam, trong đó có MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò trung tâm để tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Nghiên cứu, trao đổi tại Hội thảo giúp chúng ta có cơ hội hiểu thêm được các giá trị cốt lõi của tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân và đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là dịp để chúng ta cùng nhìn lại vai trò, sự kế thừa truyền thống và những thành tựu về đường lối, chính sách đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta để có thêm những bài học kinh nghiệm quý. Khi có nhận thức đúng, hiểu đúng các giá trị của đoàn kết và tầm quan trọng của việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì sẽ góp phần củng cố thêm niềm tin vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bát Xát quyết tâm xóa bỏ nạn tảo hôn

Bát Xát quyết tâm xóa bỏ nạn tảo hôn

UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Sàng Ma Sáo để nghe kiến nghị về công tác phòng, chống tảo hôn, ...
Cán bộ 'xắn tay' cùng xây dựng nông thôn mới

Cán bộ 'xắn tay' cùng xây dựng nông thôn mới

Để giúp xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sớm về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, hơn 100 cán bộ MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở thị xã Kỳ Anh chung tay cùng cán bộ ...

Xem nhiều nhất