Khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận

Tấn Thành

Trong nhiệm kỳ qua chính nhờ quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ở Quảng Nam đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận

Ông Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam gắn biển làng Đại đoàn kết Arui Ảnh: Chí Đại.

Cụ thể, trong 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Kinh tế tăng trưởng cao, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) tăng bình quân 12,33% (giai đoạn 2015 - 2018). Quy mô lĩnh vực kinh tế tính đến cuối năm 2018 đạt 91.000 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2018 đạt 23.741 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp và dịch vụ; tốc độ đầu tư vào công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động.

Các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội miền núi, vùng động lực Đông - Nam, xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang được triển khai tích cực. Quốc phòng - An ninh được bảo đảm vững chắc. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thực hiện có kết quả. Đời sống của đại đa số các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,10% (năm 2014) xuống còn 7,57% (năm 2018) trong đó Mặt trận các cấp đã đóng vai trò hết sức quan trọng.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo hơn 18,4 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 2.427 nhà ở cho hộ nghèo, Quỹ Cứu trợ cấp tỉnh đã vận động hơn 54,8 tỷ đồng, giải ngân hỗ trợ 462 hộ gia đình gặp nạn; xây dựng và sửa chữa 1.487 nhà ở; hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình bị thiệt hại do thiên tai…

Những phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... luôn đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Như Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan không ngừng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và nhân dân từng bước thay đổi nhận thức, hành vi sản xuất và tiêu dùng, ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Tổ chức 133 Hội chợ, phiên chợ cấp tỉnh, cấp huyện đưa hàng Việt về nông thôn; tổ chức điều tra xã hội học về hiệu quả của cuộc vận động. Hay như tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM (2016-2018) hơn 7.248 tỷ đồng, trong đó, nhân dân góp 284.667 triệu đồng,

Về công tác giám sát, phản biện, trong nhiệm kỳ 2014-2019, đã chủ trì 2.163 cuộc giám sát chuyên đề (cấp tỉnh 20 cuộc, cấp huyện 287 cuộc, cấp xã 1.850 cuộc); tổ chức 2.607 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn…

Ông Võ Xuân Ca- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả tốt chính là nhờ những quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam được thể chế hóa và từng bước hoàn thiện. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp; sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về dân chủ và phát huy dân chủ, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng nhân dân. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương được tăng cường, từng bước bảo đảm về năng lực, trình độ; luôn tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mặt trận đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của mình. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”- ông Võ Xuân Ca khẳng định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bà Thương rất “thương người”

Bà Thương rất “thương người”

32 trẻ em đang sống cùng cha mẹ tại đây, được nhận những phần quà chứa chan lòng nhân ái từ người chủ nhà đáng mến của "bà Thương"...

Tin nóng

Xem nhiều nhất