Khánh Hòa: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XII

Văn Nhất

Sáng ngày 19/6, Đảng đoàn UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần XII. Đến dự, có hơn 85 đại biểu, đại diện đến từ các tổ chức thành viên của Mặt trận, các Đảng đoàn và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Khánh Hòa: Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XII

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tích cực góp ý, đánh giá tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020); đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xây dựng con người; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất