Khánh Hòa: Vùng 4 Hải quân sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019

Xuân Hiếu

Ngày 23/8, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019.

Khánh Hòa: Vùng 4 Hải quân sơ kết Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.

Trong 5 năm qua, Vùng 4 Hải quân đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ đưa Cuộc vận động 50 đi vào nề nếp, xuyên suốt trong mọi hoạt động công tác quân sự nói chung, cơ bản hoàn thành các kế hoạch thực hiện cuộc vận động. Vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đạn dược được đơn vị quản lý chặt chẽ; duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật theo quy định.

Khả năng làm chủ VKTBKT nhất là các loại VKTBKT mới, hiện đại tại các đơn vị trong Vùng tiến bộ rõ rệt, góp phần khai thác triệt để có hiệu quả tính năng kỹ, chiến thuật của các loại VKTBKT. Toàn Vùng có 37 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 5 sáng kiến đạt giải toàn quân, 8 sáng kiến đạt giải thưởng Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân.

Tại hội nghị, các tham luận tập trung phân tích, đánh giá các mặt mạnh, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn vừa qua; đồng thời xác định các nội dung trọng tâm và đề ra 8 biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất