Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số

 M.Quân

Bộ VHTT&DL vừa ban hành văn bản về việc tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa 53 dân tộc thiểu số Việt Nam.

Theo đó, mục đích của việc khảo sát nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu văn hóa của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam; đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về công tác văn hóa dân tộc.

Đối tượng khảo sát là các địa phương có đông dân cư là người dân tộc thiểu số sinh sống. Đoàn khảo sát sẽ tiến hành các hoạt động điền dã, khảo sát, phỏng vấn, ghi chép tư liệu từ các chủ thể là đồng bào các dân tộc, đặc biệt từ những nghệ nhân và người có uy tín; thảo luận nhóm; tổng hợp và xử lý tư liệu...

Báo cáo kết quả khảo sát cần nêu lên và chỉ ra các yếu tố tác động tới việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, những thuận lợi, khó khăn và ý kiến phản ánh, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhằm dự báo, xu hướng phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thúy Diễm: 'Anh Thành rất ngoan'

Thúy Diễm: 'Anh Thành rất ngoan'

Thúy Diễm mở đầu câu chuyện bằng một nhận xét ngắn gọn “anh Thành rất ngoan”. Cũng từ đây, chuyện tình của Lương Thế Thành - Thúy Diễm dần dần được mở ra...
Không phong kín di sản

Không phong kín di sản

Trải qua hơn 20 năm nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị, di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Xem nhiều nhất