Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015

PV

Ngày 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015. Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (số 59-BC/UBKTTW, ngày 5-1-2017), Ban Bí thư đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015 đã để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; có khuyết điểm về một số vi phạm trong công tác cán bộ và giải quyết tố cáo; thực hiện không nghiêm Quy chế làm việc của Đảng uỷ và Cơ quan... 

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và uy tín của Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước, gây dư luận không tốt trong Cơ quan Đảng uỷ Ngoài nước. 

Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất