Kho bạc Nhà nước thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ

H.H.

Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong quý I/2018, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tập trung tổ chức thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN, đồng thời chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do KBNN quản lý. 

Cùng với đó, tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ

Vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra gồm: chưa quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN; kiểm soát thanh toán chưa quyết liệt yêu cầu đơn vị tích cực thực hiện thanh toán hoàn trả tạm 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng

Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2022-2024.

Tin nóng

Xem nhiều nhất