Đức hỗ trợ Đà Nẵng quản lý chất thải rắn

Ngày 25/11, Viện nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội TP Đà Nẵng phối hợp với Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc  tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức tổ chức hội thảo quản lý chất thải rắn. Hội thảo là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Quy hoạch nhanh - dự án nghiên cứu theo hướng hành động nhằm phát triển phương pháp quy hoạch đô thị đa ngành, trong đó tập trung vào hạ tầng các dịch vụ cơ bản tại các thành phố trẻ năng động của các nước.

Đà Nẵng là một trong 3 thành phố trên thế giới được chọn triển khai dự án Quy hoạch nhanh dựa trên Chương trình nghiên cứu “Các đô thị trong tương lai” trong 4 năm với tổng kinh phí 410.000 EUR do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức tài trợ. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất