: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:34:00 04/07/2017

[Infographics] Sản xuất mùa màng bị đe dọa vì mất các loài thụ phấn

Theo thống kê của AFP, 75% cây trồng lương thực trên thế giới phụ thuộc một phần vào việc thụ phấn của ong, bướm, các côn trùng khác, chim, dơi, các loài có xương khác. Tuy nhiên, sản xất mùa mang đang bị đe dọa vì các loài thụ phấn có nguy cơ bị tuyệt chủng.