Mơ một nền y tế...

    Ngọc Kha

Từ chỗ nhiều nơi, các cấp ủy đảng, chính quyền còn coi công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ của riêng ngành y tế thì đến nay, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 - NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, hầu hết đã nhận thức rõ đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó ngành y tế là nòng cốt về chuyên môn, kỹ thuật. Nhờ đó c

Mơ một nền y tế...

Ảnh minh họa.

Y tế nước ta đã và đang phát triển đồng thời cả về phổ cập và chuyên sâu, y tế công lập và ngoài công lập, trong đó y tế công lập giữ vai trò chủ đạo. Riêng mạng lưới y tế công lập hiện nay được triển khai rộng khắp từ thôn/bản, xã/phường, huyện (mạng lưới y tế cơ sở) đến tuyến tỉnh và trung ương. Người dân ở vùng sâu, vùng xa không còn phải băn khoăn về kinh phí chữa bệnh khi cả nhà nước và xã hội cùng chung tay xây dựng và thực hiện chính sách BHYT toàn dân.

Từ mức trên 28% dân số tham gia BHYT năm 2005 mà chủ yếu là người làm công ăn lương, người nghèo được nhà nước hỗ trợ mua thẻ, đến hết năm 2014, tỷ lệ này đã đạt 71,6%. Tổng số thu bảo hiểm y tế ước đạt hơn 53.000 tỷ đồng, tổng số chi ước đạt hơn 45.500 tỷ đồng. Chính phủ đã quyết định nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, hỗ trợ người cận nghèo 70% mệnh giá thẻ, khuyến khích các địa phương sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ thêm cho người cận nghèo tham gia BHYT. 

Tuy nhiên nếu như cả nước hiện có 171 bệnh viện tư nhân với 10.690 giường bệnh, chiếm 11% tổng số các bệnh viện trong cả nước, trong đó có 6 bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài, khoảng 35.000 phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế thì tỷ lệ giường bệnh viện tư nhân mới chỉ đạt khoảng 4% tổng số giường bệnh, tương đương đạt khoảng 1 giường bệnh/vạn dân. Trong khi đó, xã hội hoá hay phát triển y tế tư nhân đã và đang không chỉ là xu hướng cần thiết mà còn là tất yếu để tăng cường cạnh tranh, phát triển. Vậy đâu là lực cản y tế tư nhân?

Theo các chuyên gia, là do cơ chế giá thành dịch vụ y tế công lập ở ta còn quá thấp. Y tế công lập được bao cấp bao nhiêu năm, với cấu thành giá mãi gần đây mới tăng đến được 3-4/7 cấu thành cần thiết, tối thiểu. Song người ta “lo” tăng giá dịch vụ y tế công lập thì “Người nghèo lấy tiền đâu chữa bệnh?”.

Thực chất đấy chỉ là ý kiến ngụy biện của những người còn bảo thủ mà thôi, Phó Giám đốc BV Việt Đức Trần Bình Giang nhận định. Tất cả những cái gọi là “hệ luỵ” khi tăng giá viện phí mà người ta đưa ra thực ra đều đã và đang được Nhà nước giải quyết bằng nhiều giải pháp cả rồi…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất