: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
05:05:58 08/10/2018

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu về nghiên cứu khoa học

Theo bảng xếp hạng Nature Index 2018 do tổ chức Nature Research vừa công bố, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị dẫn đầu danh sách các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu trong nước về nghiên cứu khoa học.

Vị trí xếp hạng được đánh giá dựa trên 2 yếu tố: AC và FC. AC (Article Count) là số bài báo khoa học công bố trên những tạp chí có ảnh hưởng cao. Nếu bài báo được thực hiện bởi các tác giả ở nhiều quốc gia thì mỗi nước được tính 1 bài. FC (Fractional Count) là số bài báo của một đơn vị sau khi đã điều chỉnh cho mức độ đóng góp của mỗi nước cho bài báo. Nếu bài báo có 10 tác giả, thì mỗi tác giả được chấm 1/10 điểm.

Năm 2018, số bài báo AC của Việt Nam là 73, nhưng số bài báo tính theo FC chỉ là 12,56. Trong đó, ngành Khoa học Vật lý chiếm số điểm FC cao nhất – 6,2 điểm.     

Việt Hà