Khơi sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Anh Vũ - Hồng Ngoan

Sau hơn 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo ở nhiều làng quê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Với vai trò là hạt nhân tích cực, Mặt trận các cấp đã tập trung chọn những việc làm cụ thể khơi sức dân xây dựng nông thôn mới.

Những tuyến đường hoa do Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện ở nhiều huyện, thành thị.
Những tuyến đường hoa do Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện ở nhiều huyện, thành thị.

Nông thôn đổi mới từ lòng dân

Xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cổ Tiết, Tam Cường và Văn Lương. Ngay sau khi sáp nhập, xã đã tập trung các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thiện các tiêu chí, Mặt trận các cấp đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lựa chọn những việc làm cụ thể phù hợp với tình hình thực tế làm khâu đột phá.

Với phương châm người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới, Mặt trận xã đã có những cách làm sáng tạo để vận động người dân cùng hưởng ứng tham gia đóng góp kinh phí, ngày công để sửa chữa, nâng cấp những tuyến đường liên thôn, xã. Sau 2 năm kể từ khi sáp nhập, xã Vạn Xuân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Cùng với kết cấu hạ tầng được hoàn thiện, xây dựng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao. Đến Vạn Xân bây giờ, ai cũng ngạc nhiên khi được đi trên con đường bê tông đến từng ngõ, xóm.

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vạn Xuân cho rằng đó là những con đường của lòng dân, sức dân. Từ sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân, sau 2 năm xã đã huy động được gần 40 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 30 tỷ đồng để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cũng như xã Vạn Xuân, sau sáp nhập xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba mới đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới, thế nhưng chỉ sau 2 năm xã đã hoàn thành 9 tiêu chí còn lại, trong đó có những tiêu chí khó như đường giao thông, thu nhập, môi trường.

Để có được những đổi thay đó là có sự nỗ lực của những người làm Mặt trận khi chủ động vào cuộc huy động sự ủng hộ đóng góp của nhân dân để cùng chung sức xây dựng quê hương. Thông qua tuyên truyền, vận động người dân trong xã hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường, đóng góp hàng nghìn công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi.

Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Yên chia sẻ, với những việc làm cụ thể thiết thực, Mặt trận đã trở thành những hạt nhân tích cực góp phần đưa xã cán đích nông thôn mới. Chính từ việc hiểu được mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, người dân đã tự nguyện hiến đất ở, tháo dỡ tường rào, công trình phụ để làm đường giao thông xây dựng các công trình phúc lợi.

Đến nay, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, kết hợp nội lực huy động trong nhân dân với tổng kinh phí 30 tỷ đồng, xã Quảng Yên đã cứng hóa 100% tuyến đường liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa nâng cao thu nhập.

Không chỉ khơi dậy nội lực trong dân, để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, một điểm nhấn mà những người làm công tác Mặt trận xã Quảng Yên hướng tới là tập trung vận động, hướng dẫn người dân đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Từ việc người dân chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay trên địa bàn xã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, mô hình trang trại, chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại các thôn, xóm, Mặt trận và các đoàn thể cùng vào cuộc vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, làm sạch ngõ xóm, trồng những tuyến đường hoa để xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch đẹp.

Việc xây dựng đường giao thông nông thôn đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân.
Việc xây dựng đường giao thông nông thôn đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân.

Nâng “chất” các tiêu chí nông thôn mới

Câu chuyện khơi dậy sức dân của Mặt trận các cấp tỉnh Phú Thọ là những bài học thực tiễn quý, là minh chứng cho thấy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào cuộc sống và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng từ phía người dân.

Đánh giá về những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải cho biết, qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua thực tiễn triển khai cuộc vận động, Mặt trận các cấp đã vận động sự đóng góp trực tiếp của các tầng lớp nhân dân bằng nhiều cách làm thiết thực như hiến đất, ủng hộ tiền, vật tư, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

Với sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền và nội dung vận động, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp vận động nhân dân hiến hơn 16.000m2 đất và tài sản trên đất để phục vụ cho công tác xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Phú Thọ đã huy động nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới đạt trên 807 tỷ đồng, chiếm 7,3% tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới của địa phương...

Công trình “Đường điện thắp sáng đường quê” ở huyện Thanh Ba.
Công trình “Đường điện thắp sáng đường quê” ở huyện Thanh Ba.

Đặc biệt, các hoạt động Vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ đã được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trong giai đoạn 2016-2020, Quỹ Vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ đạt hơn 84 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên đã hỗ trợ 38,9 tỷ đồng xây dựng 2.747 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 26,8 tỷ đồng giúp đỡ cho học sinh nghèo vượt khó, người nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất, quà tết cho hộ nghèo.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động ủng hộ đạt hơn 17 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động được, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 652 nhà đại đoàn kết trị giá gần 12 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, học sinh nghèo và các chương trình an sinh xã hội số tiền trên 5 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Hải cho biết, MTTQ tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban, ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ các cấp cũng sẽ chủ động đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp lựa chọn những nội dung trọng tâm, phù hợp với điều kiện của từng địa phương để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các tiêu chí thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong năm 2022, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò để động viên sức mạnh toàn dân và huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Cùng với đó, Mặt trận cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất