Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

Tiến Đạt

Chiều 3/8, tại Hà Nội, Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp (Khối thi đua) tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Khối phó khối thi đua chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phụ trách Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cùng lãnh đạo 9 tổ chức trong khối thi đua: UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Hội nghị.

Tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; cách thức thực hiện được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của nhân dân, hội viên.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được các tổ chức trong khối triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, công tác vận động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 được MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai với nhiều cách thức đổi mới, sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội, kết nối hội viên, đoàn viên, các tổ chức, cá nhân cùng chung sức, đồng lòng hỗ trợ các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch thông qua các chương trình, phong trào thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện; công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ.

Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2022, các tổ chức đã thực hiện các quy trình, thủ tục tặng 42 Huân chương các loại, 13 cờ thi đua của Chính phủ, 90 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tặng 453 cờ, 9.075 Bằng khen của các tổ chức; 1075 Giấy chứng nhận, 7.743 kỷ niệm chương/huy hiệu các loại; hiệp y khen thưởng cho 93 tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới được triển khai

Để minh chứng thêm cho kết quả đã đạt được, các tổ chức thành viên trong khối giới thiệu một điển hình tiên tiến cùng trao đổi, chia sẻ cách làm mới, mô hình hay trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, đề xuất các giải pháp để công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới được hiệu quả hơn.

Từ kinh nghiệm giám sát, phản biện tại địa phương, ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng, với vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, các tổ chức trong Khối thi đua cần kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở từng cấp.

Theo ông Đàm Văn Huân, cần đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đối với các ý kiến góp ý, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền gắn với việc thực hiện Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Bà Bùi Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Việt Nam, cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Công ty đã có 176 sáng kiến được áp dụng vào thực tế với giá trị làm lợi trên 5,5 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lao động năm 2022 và những năm tiếp theo, bà Bùi Thị Hải Yến đề xuất cần tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao”, nâng cao nhận thức, vai trò của phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 2 đạt kết quả cao.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phong trào thi đua yêu nước phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Khối trưởng khối thi đua nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, an sinh xã hội từng bước được đảm bảo.

Song song với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, các tổ chức trong Khối đã thực hiện 7 nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022; công tác tổ chức hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm của các thành viên trong khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, các thành viên trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo hướng có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên.

“Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có chuyển biến rõ nét; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đảm bảo quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện...”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Khối thi đua cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là Tháng cao điểm Vì người nghèo và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 “Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại” trong tháng 8/2022, các thành viên trong Khối thi đua cần tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Khối thi đua cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, tuyên truyền, vận động, thuyết phục các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện tiêm phòng vaccine Covid-19 theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành Y tế, nhất định không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19; khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, đỡ đầu trẻ em mồ côi, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các em, triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội bằng các việc làm thiết thực.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, các thành viên trong Khối thi đua rà soát lại 7 nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022, thống nhất về thực hiện phong trào thi đua năm 2022, tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được, tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục những việc làm còn chưa tốt để phong trào thi đua yêu nước phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp công xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất