Không cấp phép tàu thuyền đi vào vùng nguy hiểm bão số 7

B.Phúc

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu quản lý chặt chẽ việc rời cảng, bến của tàu thuyền, không cấp phép rời cảng, bến cho tàu thuyền có hành trình đi vào vùng nguy hiểm

Bộ Giao thông vận tải vừa có công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó cơn bão số 7, nhằm hạn chế thiệt hại nếu có.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 7 (bão NALGAE), cảnh báo của cơ quan chuyên môn để chủ động trong công tác ứng phó.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tiếp tục chỉ đạo hệ thống đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão cho tàu thuyền biết để ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cảng vụ hàng hải rà soát, nắm chắc số lượng tàu thuyền thuộc khu vực quản lý; tổ chức kiểm tra, rà soát các khu neo đậu, tránh, trú bão, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong công tác hướng dẫn tàu thuyền vào tránh, trú ở các khu neo đậu. 

Cục Hàng hải Việt Nam quản lý chặt việc rời cảng, bến của tàu thuyền, không cấp phép rời cảng cho tàu có