Không khí ngày đầu tiên đưa trẻ mẫu giáo đến trường trở lại

Thảo My

Sau gần một năm phải nghỉ tại nhà vì dịch bệnh, ngày 13/4, nhiều trẻ em lứa tuổi mầm non được trở lại trường học. Không khí đông vui, náo nức dường như chỉ có tại những dịp đầu năm đã được tái hiện khi các em nhỏ quay trở lại trường học.

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm trường mẫu giáo, nhiều bậc phụ huynh đã đến để đưa con trở lại trường học sau khoảng thời gian dài ở nhà.

Tại trường mầm non Trâu Quỳ, các giáo viên đã phân luồng các lối đi để phụ huynh và học sinh dễ dàng tìm kiếm lớp hơn.

Mỗi học sinh khi quay lại trường học đều phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường để phòng chống dịch Covid-19.

Công tác phòng dịch được các trường đặc biệt chú trọng. Các em học sinh và giáo viên khi đến lớp đều phải đeo khẩu trang.

Nhiều phụ huynh dắt tay con đi tìm lớp ngày đầu tiên quay lại trường học.

Các em học sinh khá bỡ ngỡ với trường lớp sau thời gian ở nhà quá lâu.

Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.

 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Ngay từ sáng sớm, tại các điểm trường mẫu giáo, nhiều bậc phụ huynh đã đến để đưa con trở lại trường học sau khoảng thời gian dài ở nhà.
Tại trường mầm non Trâu Quỳ, các giáo viên đã phân luồng các lối đi để phụ huynh và học sinh dễ dàng tìm kiếm lớp hơn.

Mỗi học sinh khi quay lại trường học đều phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường để phòng chống dịch Covid-19.

Công tác phòng dịch được các trường đặc biệt chú trọng. Các em học sinh và giáo viên khi đến lớp đều phải đeo khẩu trang.

Nhiều phụ huynh dắt tay con đi tìm lớp ngày đầu tiên quay lại trường học.

Các em học sinh khá bỡ ngỡ với trường lớp sau thời gian ở nhà quá lâu.

Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.

 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Tại trường mầm non Trâu Quỳ, các giáo viên đã phân luồng các lối đi để phụ huynh và học sinh dễ dàng tìm kiếm lớp hơn.
Mỗi học sinh khi quay lại trường học đều phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường để phòng chống dịch Covid-19.

Công tác phòng dịch được các trường đặc biệt chú trọng. Các em học sinh và giáo viên khi đến lớp đều phải đeo khẩu trang.

Nhiều phụ huynh dắt tay con đi tìm lớp ngày đầu tiên quay lại trường học.

Các em học sinh khá bỡ ngỡ với trường lớp sau thời gian ở nhà quá lâu.

Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.

 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Mỗi học sinh khi quay lại trường học đều phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường để phòng chống dịch Covid-19.
Công tác phòng dịch được các trường đặc biệt chú trọng. Các em học sinh và giáo viên khi đến lớp đều phải đeo khẩu trang.

Nhiều phụ huynh dắt tay con đi tìm lớp ngày đầu tiên quay lại trường học.

Các em học sinh khá bỡ ngỡ với trường lớp sau thời gian ở nhà quá lâu.

Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.

 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Công tác phòng dịch được các trường đặc biệt chú trọng. Các em học sinh và giáo viên khi đến lớp đều phải đeo khẩu trang.
Nhiều phụ huynh dắt tay con đi tìm lớp ngày đầu tiên quay lại trường học.

Các em học sinh khá bỡ ngỡ với trường lớp sau thời gian ở nhà quá lâu.

Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.

 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Nhiều phụ huynh dắt tay con đi tìm lớp ngày đầu tiên quay lại trường học.
Các em học sinh khá bỡ ngỡ với trường lớp sau thời gian ở nhà quá lâu.

Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.

 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Các em học sinh khá bỡ ngỡ với trường lớp sau thời gian ở nhà quá lâu.
Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.

 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Chị Phương Linh (Hà Nội), giáo viên trường mầm non Trâu Quỳ phấn khởi cho biết: “Hầu hết các con đã đi học đủ theo kế hoạch đề ra”.
 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.

Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
 Trước khi vào lớp, phụ huynh sẽ điểm danh cho con tại tờ danh sách học sinh để thuận tiện cho công việc quản lý của giáo viên.
Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.

Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Công tác chuẩn bị trong lớp học đã được các giáo viên mầm non chuẩn bị rất chu đáo.
Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.
Các trường mầm non tại Hà Nội được trang trí nhiều cờ, hoa và băng rôn chào mừng ngày hội đưa trẻ đến trường mang lại không khí thân thiện, vui vẻ.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất