Không khuyến khích phát triển thủy điện nhỏ

M.Loan - H.Vũ (ghi)

Ngày 24/10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, thời gian qua, biến đổi khí hậu mang tính chất cực đoan đã diễn ra một cách tổ hợp, cùng lúc có nhiều loại thiên tai. Thủy điện bao giờ cũng có hai mặt. Quan điểm là chúng ta không khuyến khích phát triển bằng mọi giá thủy điện nhỏ.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, biến đổi khí hậu và thiên tai, lũ lụt được điều chỉnh trong nhiều luật. Trong đó có vấn đề dư luận nêu một phần là do sự biến đổi khí hậu cực đoan. Vì tất cả chỉ số cho thấy đều vượt các lũ lịch sử, vượt chỉ số cảnh báo lịch sử, có nơi 1 m, có nơi 2 m.

Trong phạm vi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có đề cập tới một số vấn đề về biến đổi khí hậu. Trong luật này giải quyết bài toán rất xa về biến đổi khí hậu đó là giảm phát thải khí nhà kính, đưa ra các công cụ để quản lý, kiểm soát, để giải quyết một cách căn cơ vấn đề biến đổi khí hậu.

Trong Luật Bảo vệ môi trường có đưa đồng bộ các giải pháp. Thứ nhất kiểm soát chặt chẽ hơn, thực chất hơn các nguyên nhân do con người, do phát triển kinh tế thông qua kiểm soát chất thải. Tôi muốn nói các vấn đề sự cố thiên tai do con người, thông qua quy hoạch bảo vệ môi trường, phân vùng môi trường để chúng ta thực hiện thật tốt hơn.

Để hạn chế tác động con người, phát triển kinh tế, ví dụ như thủy điện. Thông qua các công cụ đánh giá tác động môi trường, quy chuẩn môi trường để đưa môi trường dần trở lại trạng thái tự nhiên. Đây là xu thế đảo ngược tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Thứ hai có phần hết sức quan trọng là hệ sinh thái tự nhiên. Đây là môi trường chúng ta sống, nơi sẽ cung cấp không khí, hấp thụ chất thải. Hệ sinh thái tự nhiên có tác dụng rất lớn đến phòng chống thiên tai. Nên chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nhấn mạnh quan điểm rất rõ con người phải sống hài hòa tự nhiên, tôn trọng thiên nhiên.

Về việc dư luận cho rằng thời gian gần đây mưa lũ ở miền Trung có phần tác động từ việc phát triển thuỷ điện, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Quan điểm của Bộ Tài nguyên và Môi trường là đối với các nhà máy thủy điện phụ thuộc vào thiết kế mới phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu. Như các nhà máy thủy điện lớn hiện nay đã giải quyết rất tốt bài toán về cắt lũ, điều tiết để cung cấp nước cho mùa hạn. Còn những thủy điện nhỏ thì không đáp ứng được yêu cầu đó. Như vậy, phát triển thuỷ điện phải tuân thủ quy chế về điều tiết, đảm bảo an toàn. Ở góc độ Bộ Tài nguyên và Môi trường, về thủy điện, bao giờ cũng có hai mặt. Quan điểm chúng ta không khuyến khích phát triển bằng mọi giá thủy điện nhỏ. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất