Không quá 35 trẻ trong một lớp mẫu giáo 5 tuổi

L.Ngọc

Đây là quy định của Bộ GDĐT tại Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non, đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Theo dự thảo, trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau: Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi 15 trẻ; nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi 20 trẻ; nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi 25 trẻ.

Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau: Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi 25 trẻ; lớp mẫu giáo 4-5 tuổi 30 trẻ; lớp mẫu giáo 5-6 tuổi 35 trẻ. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 2 trẻ khuyết tật học hòa nhập. Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành.

Về đánh giá kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dự thảo quy định: Kiểm tra sức khỏe trẻ em, tối thiểu một lần trong một năm học. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trên các biểu đồ tăng trưởng: Trẻ em dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng một lần, trẻ em từ 24 tháng tuổi trở lên 3 tháng một lần.

Dự thảo quy định trình độ chuẩn được đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên như sau: Giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non. Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên được nâng trình độ chuẩn, được đào tạo theo quy định. Hằng năm, giáo viên tự đánh giá và được nhà trường đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm căn cứ xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử, của giáo viên và nhân viên thân thiện, yêu thương, tôn trọng đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.Trang phục của giáo viên và nhân viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Các hành vi giáo viên không được làm là: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em; xuyên tạc nội dung giáo dục; tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; đối xử không công bằng đối với trẻ em; ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Trong Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non cũng nhắc đến Quyền của trẻ em, đó là: Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non thuận tiện với điều kiện đi lại của trẻ và phù hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục mầm non;

Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ;

Trẻ em khuyết tật được giáo dục hòa nhập tại cơ sở giáo dục mầm non theo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và được hưởng chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo quy định; Được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; được chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng; Được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng;

Được đảm bảo những điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn tại cơ sở giáo dục mầm non; Được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của cá nhân; Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Dự thảo cũng nêu rõ về việc phối hợp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường và xã hội; trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ trẻ em…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất