Kiểm điểm Chủ tịch, kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

Theo UBKT Trung ương

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk nông nhiệm kỳ 2015-2020 và bà Trần Thị Tuyết, Chủ tịch Hội nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Huỳnh Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ngày 15/4/2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông và bà Trần Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội; bà Huỳnh Thị Thanh Bình, đảng viên, Phó Chủ tịch Hội, nguyên Bí thư Chi bộ Hội.

Cụ thể, Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (từ tháng 7/2015 đến 8/2018) có khuyết điểm, vi phạm trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, xây dựng Quy chế chưa đúng quy định; Chi ủy từ năm 2015 - 2017 không tổ chức sinh hoạt, vi phạm Điều lệ Đảng.

Việc xây dựng chương trình và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Chi bộ chưa đúng quy định. Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy để bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi bộ năm 2017 và 2018; quy hoạch cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 không đúng quy định; việc củng cố, kiện toàn cấp ủy chi bộ kéo dài, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Chi bộ…

Trong giai đoạn từ tháng 5/2017 đến 8/2018, bà Trần Thị Tuyết với vai trò là đảng viên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thủ trưởng cơ quan nhưng chưa thực sự giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong nội bộ; giữa cá nhân Chủ tịch Hội với Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội chưa có sự hợp tác, thống nhất; chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn thiếu tin tưởng trong việc phân công nhiệm vụ, thiếu cương quyết trong xử lý khuyết điểm, vi phạm của cán bộ cấp dưới (cấp phó).

Với trách nhiệm là người đứng đầu, chưa xây dựng được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Hội, làm phát sinh đơn thư giấu tên, mạo tên tố cáo cán bộ lãnh đạo Hội gửi nhiều nơi; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Bí thư Chi bộ không đúng quy định khi chưa có chủ trương của tổ chức đảng cấp trên…

Bà Huỳnh Thị Thanh Bình với vai trò là Bí thư Chi bộ (từ tháng 7/2015 đến 8/2018) đã có khuyết điểm, vi phạm, thực hiện chưa đúng nguyên tắc trong việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; thiếu tinh thần, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về nguyên tắc sinh hoạt đảng, không tổ chức sinh hoạt Chi ủy định kỳ theo quy định, vi phạm Điều lệ Đảng về chế độ sinh hoạt Chi ủy. Chấp hành chưa tốt sự phân công trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2019, bà Bình chưa tham gia đầy đủ sinh hoạt đảng nơi cư trú, vi phạm Quy định 76 của Bộ Chính trị; thiếu trung thực, tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa phiếu nhận xét của Chi ủy nơi cư trú...

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và bà Trần Thị Tuyết; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Huỳnh Thị Thanh Bình.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất