Kiên Giang: Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

V.Hiền

Những năm qua, bằng nhiều nỗ lực, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang từng bước được nâng lên.

Đặc biệt với đồng bào Khmer, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 3%. Bên cạnh đó, tỉnh rất chú ý đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, như tiếng nói, chữ viết, văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, Hoa. Khôi phục, duy trì và phát triển các loại hình văn hóa đua ghe Ngo, hát Dù kê, nhạc Ngũ âm, nhạc truyền thống, hội diễn văn nghệ quần chúng của người Khmer; múa Lân - Sư - Rồng của người Hoa. Kiên Giang phấn đấu tới năm 2024 trên 99% hộ dân tộc thiểu số có điện sinh hoạt và 95% hộ sử dụng nước sạch và cơ bản không còn nhà siêu vẹo tạm bợ, 100% đồng bào được nghe đài phát thanh và xem truyền hình; các trạm y tế xã có bác sĩ phục vụ.  

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất