Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Đ.Sơn - T.kiên

Để xảy ra hàng loạt thiếu sót, sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm.

Ngoài hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai (đã nêu ở bài trước), tỉnh Kiên Giang cũng mắc nhiều sai phạm trọng lĩnh vực quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường.

TTCP xác định, công tác thanh tra, kiểm tra giám sát đối với hoạt động khai thác khoáng sản chưa được chú trọng, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan thuế trong việc đối chiếu, xác nhận sản lượng tài nguyên tính thuế, dẫn đến một số tổ chức có hoạt động khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật về khoáng sản.

Qua thanh tra phát hiện Công ty Siam City Cement Việt Nam kê khai thiếu sản lượng tài nguyên thực tế khai thác, tương ứng với số tiền thuế tài nguyên phải truy thu cho ngân sách nhà nước là 2 tỷ 283 triệu đồng. Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên khai thác đất sét tại mỏ đất sét Kiên Lương khi giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn và khai thác đá vôi vượt công suất theo giấy phép khai thác khoáng sản tải mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm, huyện Kiên Lương. Công ty Siam City Cement Việt Nam khai thác đá vôi vượt công suất theo giấy phép tại mỏ đá Cây Xoài- Bãi Voi, huyện Kiên Lương...

TTCP cũng chỉ rõ, Tỉnh Kiên Giang chưa thật sự chú trọng đúng mức công tác bảo vệ môi trường nói chung, trong đó có việc xử lý nước thải rác thải, đặc biệt rên địa bàn huyện Phú Quốc, mặc dù lượng nước thải và rác thải thực tế đều vượt nhiều lần so với dự báo theo quy hoạch tại Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Kiên Giang chưa được quan tâm đúng mức...

“Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011-2017 chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành chung. Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc chịu trách nhiệm chính đối với vi phạm, thiếu sót…”, TTCP kết luận.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẩn trương chấn chỉnh các tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Về xử lý hành chính, Tổng TTCP kiến nghị Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra các thiếu sót, sai phạm. Đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất