Kiến nghị sau giám sát cần mang nhiều hàm lượng thực tiễn hơn

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2022.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các vị trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các vị trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phán ánh được nỗi lòng, sự mong mỏi của nhân dân

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

Về các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, năm 2021, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là thông tin, tuyên truyền nhân dân về bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền địa phương các cấp vận động, tập hợp nhân dân không kể dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp…hỗ trợ chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu quán triệt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022.

Tuy vậy, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động ở một số địa phương vẫn theo lối mòn, chưa có nhiều đổi mới, hiệu quả chưa cao; công tác nắm tình hình nhân dân đôi khi chưa phản ánh đầy đủ, toàn diện mong mỏi, nguyện vọng của nhân dân.

Trong năm 2022, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Mặt trận các cấp tập trung ứng dụng tối đa CNTT trong công tác thông tin, tuyên truyền, không nên giới hạn bởi hình thức, biện pháp truyền thống, mà có thể nghiên cứu để sử dụng hợp lý, an toàn các kênh thông tin thông qua mạng xã hội, đường dây nóng để có thể truyền tải, tiếp cận được đông đảo và kịp thời các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đất nước và của mỗi địa phương, cần xác định rõ nội dung để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, trong đó, năm 2022 cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các sự kiện lớn của đất nước và của mỗi địa phương; các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông quan trọng…

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng lưu ý, Mặt trận các địa phương phát huy đa dạng các kênh thông tin để tổng hợp, nắm bắt và xây dựng Báo cáo về tình hình nhân dân.

Trong đó, các địa phương, các Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận phải chủ động nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân, về hội viên, đoàn viên, về lĩnh vực mình đang phụ trách, theo dõi và kịp thời báo cáo về MTTQ cấp trên làm cơ sở xây dựng, tổng hợp thành báo cáo tình hình nhân dân của MTTQ từng cấp.

“Báo cáo tình hình nhân dân phải phán ánh được nỗi lòng, sự mong mỏi và phản ánh bức tranh chân thực, sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch - Lê Tiến Châu khẳng định.

Tạo sức bật, chuyển biến thực sự đối với các phong trào thi đua, cuộc vận động

Đối với việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ, những năm qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào kết quả, thành tích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, một số phong trào, cuộc vận động mang tính hình thức, chưa hiệu quả do xác định mục tiêu chưa trúng và đúng với lòng dân và bối cảnh đất nước; cách thức triển khai của các phong trào còn dàn trải, thiếu tính trọng tâm, trọng điểm đồng bộ, chưa tạo sức lan tỏa thực sự trong xã hội...

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong năm 2022, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Mặt trận các cấp tập trung đẩy mạnh vận động toàn dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc để cùng với chính quyền địa phương các cấp lo đời sống an sinh cho người dân nghèo, gia đình chính sách, người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Về lâu dài, các địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá tính hiệu quả và cách thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi địa phương, và kể cả các phong trào, cuộc thi đua do Trung ương phát động để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương và Mặt trận Trung ương để điều chỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

“Mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động chỉ cần lựa chọn 1 đến 2 nội dung để tập trung triển khai trọng tâm, tạo được sức bật, chuyển biến thực sự trong thực hiện”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở và cho biết, dự kiến trong quý I, Mặt trận Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá lại toàn bộ các phong trào, cuộc vận động đang triển khai trong thời gian qua, nhằm lựa chọn, xác định một số nội dung thực chất, “vừa sức”, cần thiết, và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay để tập trung triển khai và chỉ đạo.

Giám sát, phản biện xã hội hướng vào những điểm nóng, vụ việc cụ thể

Về hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống Mặt trận các cấp, thời gian tới, Mặt trận Trung ương tăng cường giám sát theo chuyên đề.

Theo đó, Mặt trận Trung ương sẽ xác định các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể và tổ chức hướng dẫn Mặt trận các cấp đồng loạt triển khai; trên cơ sở đó tổng hợp kết quả và kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Như vậy, những kiến nghị sau giám sát sẽ toàn diện, thực tiễn và mạnh mẽ hơn. Trước mắt, đề nghị tâp trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022.

Bên cạnh đó, phải tạo sự gắn kết giữa công tác nắm tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với giám sát, phản biện xã hội. Trên cơ sở kết quả nắm tình hình nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri, xác định lựa chọn những vấn đề cần phải làm rõ, để từ đó xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Như vậy thì nội dung giám sát, phản biện sẽ thực sự sát với những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, công tác giám sát, phản biện xã hội cần hướng vào những điểm nóng, những vụ việc cụ thể mà nhân dân quan tâm; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy giao MTTQ tham gia từ đầu, từ sớm vào quá trình xây dựng, ban hành các văn bản, các quyết sách lớn của địa phương; các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động lớn đến người dân, như các dự án phải thực hiện thu hồi đất, dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, phải đánh giá tác động môi trường và lấy ý kiến nhân dân… hoặc hiện nay các địa phương trên cả nước đang đồng loạt triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050… MTTQ các địa phương cũng nên ưu tiên thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo các Quy hoạch.

Nhấn mạnh giám sát, phản biện xã hội là giám sát của nhân dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, nội dung giám sát phải là những vấn đề mà nhân dân quan tâm, những đòi hỏi, bức xúc từ thực tiễn của đa dạng các tầng lớp nhân dân, đối tượng chịu sự tác động.

Do đó, kiến nghị sau giám sát không nên mang tính thuần túy về khoa học, nghiên cứu mà cần mang nhiều hàm lượng thực tiễn hơn, đây mới chính là mong muốn của Đảng, Nhà nước đối với công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận.

Muốn vậy, Mặt trận cần phát huy sự tham gia của các chuyên gia, người làm thực tiễn vào công tác giám sát, phản biện xã hội, đa dạng thành phần tham gia công tác giám sát, phản biện để đảm bảo tính đa dạng, tính đại diện, tính chuyên sâu.

Đặc biệt, cần kiên trì, bền bỉ trong việc theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện. Phải theo vấn đề đến cùng, bảo vệ quan điểm công tâm, khách quan. Trong quá trình thực hiện giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về thể chế, pháp lý và quá trình thực thi để chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

“MTTQ các cấp cần quan tâm tới việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng quán triệt, triển khai về hoạt động đối ngoại nhân dân; về kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2021 và những năm vừa qua, với chủ đề công tác năm 2022 là "Đoàn kết, dân chủ; năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2022, qua đó tạo tiền đề, động lực cần thiết, quan trọng, có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất