Kiến nghị về số lần, số lượt kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

PV (theo Bộ Công an)

Về số lần, số lượt kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC): Điều 18 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC định kỳ hàng quý đối với cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt bảo đảm an toàn về PCCC; 6 tháng hoặc 1 năm đối với các đối tượng còn lại và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Cử tri tỉnh Thanh Hóa hỏi: Tuy nhiên, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh lại quy định không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp. Sự mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.  

Bộ Công an xin trả lời như sau:

Nhằm giải quyết sự vướng mắc trong việc thực thi các quy định về số lần, số lượt kiểm tra an toàn PCCC theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/6/2017, Bộ Công an có Văn bản số 1336/BCA-V19 báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017. Ngày 15/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8582/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình về nội dung trên, trong đó nhấn mạnh:

- Tại địa phương, cơ quan Công an phối hợp với đơn vị Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm theo hướng kết hợp thanh tra, kiểm tra nhiều nội dung, trong đó có công tác PCCC, bảo đảm không để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất về an toàn PCCC trong phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của cơ quan Cảnh sát PCCC; báo cáo kết quả tự kiểm tra cho cơ quan Cảnh sát PCCC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, báo cáo của mình.

Bộ Công an xin ghi nhận và tổng hợp kiến nghị của cử tri để tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh bảo đảm đồng bộ, thống nhất. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất