Kiến nghị xử lý sai phạm tại Sơn La

Đức Sơn

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kiến nghị xử lý sai phạm tại Sơn La
Dự án đoạn tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi - Nà Ớt (huyện Mai Sơn, Sơn La) được xác định có một số nội dung chưa phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

Xem xét trách nhiệm còn hình thức

TTCP kết luận, trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, việc ban hành văn bản quy định, chỉ đạo, điều hành đối với một số lĩnh vực tại tỉnh Sơn La chưa đầy đủ. Văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, chưa kiên quyết, kịp thời nên việc triển khai thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn sai sót, chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với một số lĩnh vực như tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công khai minh bạch trong việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập còn hạn chế, chưa tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như trong nhân dân. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo sai chiếm tỷ lệ lớn (khiếu nại là 71%; tố cáo là 64%).

Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm còn có một vài đơn vị chưa coi trọng thanh tra trách nhiệm, phê duyệt kế hoạch thanh tra còn chậm, không khả thi, không rõ nội dung, đối tượng thanh tra... Việc chấp hành quy định về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra ở một số cơ quan thanh tra sở, ngành, huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo TTCP, thông qua công tác thanh tra tại tỉnh Sơn La đã chỉ ra một số sai phạm, tuy nhiên tại kết luận thanh tra không chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp để xử lý sai phạm. Thậm chí chưa chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, cá nhân.

Việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của một số tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm được phát hiện qua thanh tra còn hình thức, chưa nghiêm túc. Một số đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các hình thức công khai kết luận thanh tra theo quy định.

Việc xây dựng, ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm chưa tốt. TTCP cũng phát hiện việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công tác tổ chức cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập, công khai tài chính của các đơn vị dự toán, công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư xây dựng,... chưa được quan tâm đúng mức, còn để xảy ra sai sót, khuyết điểm tại một số cơ quan, đơn vị.

Thu hồi và giao đất thực hiện dự án không đúng đối tượng

Thanh tra trực tiếp 9 dự án đầu tư xây dựng được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt, chấp thuận đầu tư trong kỳ để làm cơ sở đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư trên địa bàn, TTCP phát hiện một số vi phạm.

Cụ thể, công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và phân bổ, bố trí vốn cho một số dự án không xác định rõ nguồn vốn, kế hoạch vốn. Việc phân bổ vốn cho dự án chậm, chưa đáp ứng được tiến độ, chuyển nguồn vốn chưa đúng quy định. Không có Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; không thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Mặt khác, quy hoạch xây dựng thiếu thống nhất, đồng bộ, chưa phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế và dự toán, đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu còn sai sót. Công tác quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, hồ sơ dự án không đầy đủ, không lưu giữ hồ sơ nhật ký thi công, hoàn công đối với một số hạng mục. Công tác nghiệm thu, thanh toán còn sai sót, việc chấp hành về thủ tục thanh quyết toán không đúng quy định.

Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức thực hiện dự án và cá nhân, hộ gia đình tại khu vực đô thị tại Sơn La cũng tồn tại một số vi phạm.

Theo đó, quy hoạch chi tiết xây dựng của công trình, dự án không phù hợp quy hoạch chung, chức năng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Quy hoạch tổng thể mặt bằng dự án được duyệt không phù hợp với giấy phép quy hoạch được cấp. Cấp giấy phép xây dựng cho dự án không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Thu hồi và giao đất thực hiện dự án không đúng đối tượng, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Thêm vào đó là việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất còn chưa kịp thời sau điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Chủ đầu tư thực hiện việc xây dựng một số hạng mục công trình không phép hoặc không tổ chức triển khai thực hiện dự án sau khi được giao đất. Giao đất thuộc quy hoạch đường giao thông, hành lang lưới điện, kè nắn suối không đúng quy định...

Ngoài ra, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La còn chậm, chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý.              

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, sai phạm, từ đó xác định hình thức xử lý phù hợp quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Mỏi mòn chờ nước sạch

Mỏi mòn chờ nước sạch

Năm 2013, sau sự cố Công ty Nicotex Thanh Thái có hành vi chôn hàng tấn thuốc bảo vệ thực vật vào lòng đất khiến nguồn nước ở khu vực lân cận bị ô nhiễm nghiêm ...

Xem nhiều nhất