Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’

Quốc Trung

Theo Sở Văn Hoá thể thao và Du lịch, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) 6 tháng đầu năm được Ban chỉ đạo các cấp phối hợp và tổ chức khiển khai chỉ đạo rộng khắp.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào phát biểu.

Ban chỉ đạo các cấp lồng ghép vào các nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động trong hệ thống quản lý của ngành tuyên truyền đến tận cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở các khu dân cư, phát động đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hoá và thông báo danh sách các xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng đạt danh hiệu văn hoá đến các ngành, thành viên Ban chỉ đạo để có kế hoạch hỗ trợ.

Năm 2017, có 39 đơn vị đăng ký xây dựng đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và đã công nhận mới 2 phường văn hoá (xã Đông Thuận, huyên Thới Lai; phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt), nâng tổng số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá là 66/85 đơn vị, đạt 50% chỉ tiêu năm 2017.

Có 3 “Phường văn hoá” được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” giai đoạn 2016 – 2017 (phường Bình Thuỷ, phường An Thới, quận Bình Thuỷ; phường An Phú, quận Ninh Kiều).

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Phong trào cho biết: Đề nghị các địa phương phải quan tâm kiện toàn cũng cố và hoàn thiện bộ máy phong trào toàn dân, từ thành phố đến tận khu vực.

Trên cơ sở kiện toàn củng cố, BCĐ phải nhất quán về nhiệm vụ chính trị trong vấn để xây dựng đời sống văn hoá. Những tiêu chí, yêu cầu cần phải đạt được chúng ta phải giữ vững. Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của thành biên BCĐ các cấp gắn với chức năng nhiệm vụ để hỗ trợ, tháo gỡ khó những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng danh hiệu, chú ý đến các tiêu chí chưa đạt được nhưng chưa bền vững, đặc biệt là an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất