Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực

Quốc Trung

Theo ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, năm 2019 Đảng bộ TP Cần Thơ đề ra quyết tâm kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018, phương hướng năm 2019.

Ngày 29/11, Thành uỷ Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019. 

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, năm 2018, hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã thực hiện đạt 13/14 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Thành ủy đề ra. 

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn ước được trên 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 7,5% so với năm 2017, đạt kế hoạch đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 80,48 triệu đồng, tăng 7,52 triệu đồng so với năm 2017; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 8,15% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 120.510 tỉ đồng, vượt 2,47% kế hoạch, tăng 12,26% so với năm 2017; xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 2,07 tỉ USD, vượt 15,64% kế hoạch, tăng 13,14% so với năm 2017. 

Năm qua, TP Cần Thơ đã đón trên 8,4 triệu lượt khách du lịch, vượt 5,3% kế hoạch, tăng 11,7% so với năm 2017. Nhân dân sản xuất lúa đạt sản lượng 1,42 triệu tấn, vượt 8,5% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới được tiếp tục đẩy mạnh, trong đó có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 82,5% dân số. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ (lần thứ 2) nhiệm kỳ 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025; kết nạp 2.423 đảng viên, đạt 110,1% kế hoạch. Thành phố đã tinh giản và cắt giảm được 2.792 biên chế, đạt 92,91% KH giai đoạn 2015-2021. Hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Theo Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung, năm 2019, Đảng bộ TP Cần Thơ đề ra quyết tâm kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.  

“Theo đó mục tiêu của Đảng bộ thành phố Cần Thơ năm 2019 là triển khai đồng bộ có hiệu quả các yếu tố tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố nhanh, bền vững; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phù hợp với điều kiện, vị thế của thành phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt giải quyết việc làm, chăm lo cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống, sức khoẻ nhân dân; bảo đảm quốc phòng – an ninh; thực hiện có hiệu quả công tác, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất