: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:01:00 23/03/2016

48 điểm vướng mắc tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi còn 48 điểm vướng mắc với 9,64km. Bên cạnh đó, dự án còn thiếu vốn đối ứng cấp cho 3 địa phương và di dời đường điện cao thế là 1.527 tỷ đồng.

48 điểm vướng mắc tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi còn nhiều điểm vướng mắc.

Trong đó, công tác GPMB, đặc biệt việc bố trí tái đinh cư ở cả 3 tỉnh /TP còn chậm. Công tác giải quyết các hộ đất nông lâm nghiệp ở Cẩm Lệ (Đà Nẵng), Núi Thành (Quảng Nam) và Bình Sơn (Quảng Ngãi) còn nhiều khúc mắc.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã được Bộ GTVT phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010, với tổng mức đầu tư 34.516 tỷ đồng (tương đương 1.640,82 triệu USD), trong đó nguồn vốn vay của JICA là 798,56 triệu USD (tương đương 16.799 tỷ đồng), nguồn vốn vay của WB là 590,39 triệu USD (tương đương 12.419 tỷ đồng. Kinh phí đối ứng Chính phủ (Ngân sách nhà nước cấp phát) là 5.298 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng từ 19 – 5 - 2013, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với đường ô tô cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/h. Tổng chiều dài tuyến: 139,52Km.  

 T.Việt