: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:58:41 29/12/2019

Bán xăng, dầu không đạt chất lượng, 5 doanh nghiệp bị xử phạt

Tính đến thời điểm ngày 29/12, tỉnh Nghệ An đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp (DN) với hành vi bán xăng, dầu chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Số tiền bị xử phạt là 410 triệu đồng.

Bán xăng, dầu không đạt chất lượng, 5 doanh nghiệp bị xử phạt

DN tư nhân Toản Lợi bị xử phạt vì có hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có vi phạm về chất lượng và hoạt động kinh doanh gồm DN tư nhân Toản Lợi và DN tư nhân Khánh Loan.

Cụ thể, DN tư nhân Toản Lợi (địa chỉ tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) có hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cụ thể, đã bán 1.000 lít xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp, trị số Octan thấp hơn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 82,160 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu với thời hạn 2 tháng. Ngoài ra, DN Tư nhân Toản Lợi còn bị phạt thêm 50 triệu đồng vì có hành vi mua xăng dầu của đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Tổng hợp hình thức xử phạt chính đối với 2 hành vi vi phạm với tổng số tiền là 132,160 triệu đồng.

Đối với DN tư nhân Khánh Loan (địa chỉ tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) cũng có hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Cụ thể, doanh nghiệp này đã bán 2.000 lít xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp, trị số Octan thấp hơn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Với hành vi này, DN Khoánh Loan bị phạt 123,240 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu với thời hạn 1 tháng. Đồng thời, phạt thêm 40 triệu đồng vì có hành vi mua xăng dầu của đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Tổng hợp hình thức xử phạt chính đối với 2 hành vi vi phạm với tổng số tiền phạt là 163,240 triệu đồng. 

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã xử phạt 3 doanh nghiệp vì có hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng gồm DN tư nhân xăng dầu Hòe Thanh (địa chỉ khối Kim Tân, thị xã Thái Hòa); DN tư nhân Mai Lương (địa chỉ xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ); Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Thắng (địa chỉ xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ).

Điền Bắc