: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:51 15/05/2018

Bộ TN-MT dự kiến cắt giảm hơn 100 điều kiện kinh doanh

Bộ Tài nguyên Môi trường (TN-MT) đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 104/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 63,8%), trong đó bãi bỏ 80 điều kiện và sửa đổi 24 điều kiện. 

Thông tin từ Bộ TN-MT cho biết, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ  và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ đã triển khai rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ từ năm 2017.  

Theo đó, bộ đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 104/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 63,8%), trong đó bãi bỏ 80 điều kiện và sửa đổi 24 điều kiện. 

Các điều kiện được bãi bỏ, sửa đổi phần lớn thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước. Song song với đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh thì Bộ cũng đề xuất bãi bỏ 10 thủ tục hành chính gắn liền với các điều kiện đầu tư kinh doanh được đề xuất.

Dự thảo Nghị định này đang được lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự kiến, đầu tháng 6, Bộ TNMT sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định.

PV