: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:36 25/05/2019

Cần Thơ: Tìm giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch

Ngày 24/5, Sở Khoa Học và Công Nghệ TP Cần Thơ phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo Tổng kết Đề tài “Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư là một trong những giải pháp trọng tâm trong định hướng phát triển của TP Cần Thơ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác tạo quỹ đất sạch đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Trung Hiền – Phó Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ, Chủ nhiệm Đề tài cho biết: Việc nghiên cứu đề tài nhằm đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về tạo quỹ đất sạch, cũng như đưa ra những giải pháp cụ thể, lâu dài trong bối cảnh hiện nay nhằm hoàn thiện quá trình thực hiện dự án tạo quỹ đất sạch tại TP Cần Thơ.

Tính mới của Đề tài được thể hiện trong phân tích, đánh giá quy định hiện hành để có những giải pháp hoàn thiện và kiến nghị luật hóa các giải pháp trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

Đồng thời, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của các địa phương và quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến quá trình thực hiện dự án để hoàn thiện quy trình tạo quỹ đất sạch trên địa bàn thành phố…  

 Diệu Hòa