: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:35:00 08/03/2016

Đề xuất thành lập quỹ phát triển cà phê

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Quỹ Phát triển cà phê Việt Nam hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, huy động nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ tài chính phát triển sản xuất, chế biến tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu cà phê. 

Đề xuất thành lập quỹ phát triển cà phê

Sẽ có Qũy Phát triển cà phê Việt Nam.

Đồng thời, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của ngành hàng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà xuất khẩu trong các tranh chấp thương mại; góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi có biến động bất lợi trên thị trường. Quỹ thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Việc đề xuất thành lập quỹ phát triển cà phê của Bộ Tài chính dựa trên cơ sở, để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu cà phê, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam đã có quyết định thành lập Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng Cà phê Việt Nam, nhưng đến nay quỹ vẫn chưa thể hoạt động.  Quỹ ra đời sẽ phát huy nội lực của ngành cà phê, đảm bảo phát triển sản xuất và xuất khẩu cà phê có hiệu quả, bền vững.  

  H.Hương