: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 12/12/2015

Đồng Nai hỗ trợ hơn 200 tỷ đồng phát triển cụm công nghiệp

Dự kiến, tổng kinh phí ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 tại Đồng Nai là hơn 200 tỷ đồng. 

Thời điểm thực hiện: từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020: các doanh nghiệp trong nước đầu tư kinh doanh hạ tầng, hoặc sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp Đồng Nai sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh này. Theo đó, mức hỗ trợ được chia làm 4 loại. Trong đó đáng chú ý, đối với cụm công nghiệp chưa có chủ đầu tư hạ tầng thì doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ ứng vốn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho cụm công nghiệp chưa có chủ đầu tư hạ tầng.    

L.Hiền