: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:21 28/09/2019

Hà Nội không phát hiện cơ sở nuôi tôm càng đỏ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 26 cơ sở nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản. Qua thanh tra, kiểm tra, không phát hiện cơ sở nào đang nuôi, lưu giữ tôm càng đỏ, hay các thủy sinh vật ngoại lai xâm hại khác.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản, kinh doanh thủy sản làm cảnh, giải trí; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về tác hại của tôm càng đỏ đối với môi trường tự nhiên và sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, vận động người dân, doanh nghiệp không sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ loài tôm càng đỏ.

H.N.