: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:20:00 12/08/2016

HSBC dự báo tăng trưởng GDP mức 6%

Tăng trưởng GDP dự đoán ở quanh mức 6% trong khi lạm phát tiềm ẩn rủi ro vượt mức mục tiêu 5% của Chính phủ- theo dự đoán của HSBC trong báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 8/2016.