: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:09 18/07/2019

Kết quả xây dựng nông thôn mới chưa bền vững, đồng đều

Trong 2 ngày 16, 17/7, tại TP Nam Định đã diễn ra Hội thảo Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Việt Nam.

Các ý kiến tại Hội thảo đều nhìn nhận, sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, diện mạo nông thôn Việt Nam nhìn chung đã có nhiều thay đổi, khởi sắc, đặc biệt là về hạ tầng KT-XH nông thôn. Kinh tế nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng (bình quân đạt 2,95%/năm), đặc biệt xuất khẩu nông nghiệp tăng nhanh.

Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển nhanh và đa dạng. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc xử lý rác thải ở khu dân cư. Trên hết, đời sống vật chất, tinh thần của số đông người dân nông thôn trên cả nước đã được cải thiện, nâng cao rõ rệt…

Tuy nhiên, tại Hội thảo, các ý kiến cũng chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập trong đời sống “tam nông”. Kết quả xây dựng NTM chưa thực sự bền vững; có sự chênh lệch rất lớn giữa các vùng, miền. Đặc biệt, dù đã được cải thiện nhưng môi trường, văn hóa; kiến trúc, cảnh quan nông thôn ở nhiều địa phương hiện vẫn đang phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải…

Duy Hưng